Čtvrtek před 5. nedělí po Zjevení Páně A – 1 J 5, 1-5

1Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i (jeho dítě). 2(Podle toho) poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 3To je totiž láska (k Bohu), že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, 4neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. 5Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: