Čtvrtek před 4. nedělí velikonoční A – 1 P 2, 9-12

9Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určenýBožímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10Vy, kdysi ‚Ne-lid‘, jste nyní lid Boží; vy, kdysi ‚ Ne-slitovaní‘, jste však nyní došli slitování. 11Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí: zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši; 12veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: