Čtvrtek před 4. nedělí v době postní B – Ž 107, 1-3.17-22

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Tak ať řeknou Hospodinovi vykoupení, ti, které vykoupil z ruky protivníka. 3Shromáždil je ze zemí, od východu i od západu, od severu i od moře. 17Hlupáci bývají pokořeni pro svou věrolomnou cestu a pro své viny. 18Jejich duše si ošklivila veškerý pokrm, dospěli až k branám smrti. 19Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí. 20Poslal své slovo a uzdravil je; zachránil je z jámy. 21Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná; 22ať obětují oběti díků a s jásotem vyprávějí o jeho skutcích!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: