Čtvrtek před 4. nedělí v době postní B – Ef 1, 3-6

3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. 4On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, 5 když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista 6ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: