Čtvrtek před 4. nedělí adventní C – Žd 10, 10-18

10V této vůli jsme posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy. 11Každý kněz stojí a koná denně službu a častokrát přináší stejné oběti, které nemohou nikdy odstranit hříchy. 12On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici Boží 13a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. 14Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. 15Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, neboť po slovech: 16‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli,‘ 17dodává: ‚a na jejich hříchy a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu.‘ 18Kde je odpuštění hříchů, tam už ne oběti za hřích.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: