Čtvrtek před 33. nedělí v mezidobí A – Zj 16, 1-7

1Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“ 2První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy. 3Druhý anděl vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. 4Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev. 5Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: „Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento soud; 6neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!“ 7A uslyšel jsem, jak oltář říká: „Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: