Čtvrtek před 32. nedělí v mezidobí B – Rt 4, 1-10

1Bóaz mezitím vystoupil do brány a posadil se tam. Vykupitel, o němž Bóaz mluvil, tudy zrovna procházel. Zavolal tedy: Hej ty, zajdi sem a posaď se tu někde. A on zašel a usedl. 2Bóaz přibral deset mužů ze starších toho města a řekl jim: Zasedněte tu. Oni se posadili. 3Tomu vykupiteli řekl: Noemi, která se vrátila z moábské krajiny, prodává díl pole, které patřilo našemu bratru Elímelekovi. 4A tak jsem si řekl, že ti to dám na vědomí: Kup jej před těmito přísedícími a před staršími mého lidu. Jestliže vykoupíš, vykup. Ale pokud nevykoupíš, oznam mi to, ať to vím. Vždyť není, kdo ho smí vykoupit, kromě tebe a mne po tobě. On odpověděl: Já jej vykoupím. 5Bóaz řekl: V den, kdy koupíš to pole z ruky Noemi, kupuješ je i s Moábkou Rút, ženou zemřelého, abys dal povstat jménu zemřelého v jeho dědictví. 6Ten vykupitel odpověděl: Nemohu to pro sebe vykoupit, jinak uvrhnu do zkázy vlastní dědictví. Nárokuj pro sebe mé výkupní právo ty, protože vykoupit nemohu. 7Dříve se dělalo v Izraeli při vykupování a při směně toto: Na potvrzení každého jednání zul jeden svůj sandál a dal ho druhému. Toto bývalo osvědčení v Izraeli. 8Vykupitel tedy řekl Bóazovi: Kup to pro sebe. A zul si sandál. 9Bóaz řekl starším a všemu lidu: Jste mi dnes svědky, že jsem koupil z ruky Noemi všechno, co patřilo Elímelekovi, a všechno, co patřilo Kiljónovi a Machlónovi. 10Také Machlónovu ženu, Moábku Rút, jsem koupil za ženu pro sebe, abych dal povstat jménu zemřelého v jeho dědictví a aby nebylo vyhlazeno jméno zemřelého z jeho bratrů a z jeho domovského města. Dnes jste toho svědky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: