Čtvrtek před 28. nedělí v mezidobí C – 2 Tm 1, 13-18

13Měj za příklad zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. 15Víš o tom, že se ode mne odvrátili všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés. 16Kéž Pán prokáže milosrdenství domu Oneziforovu, protože mě často občerstvil a nestyděl se za mé řetězy, 17nýbrž když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl. 18Kéž mu Pán dá, aby našel milosrdenství od Pána v onen den. A jak veliké služby mi prokázal v Efesu, víš nejlépe sám.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: