Čtvrtek před 27. nedělí v mezidobí B – Ž 26

1Zjednej mi právo, Hospodine! Žil jsem bezúhonně, doufal jsem v Hospodina, nebyl jsem v tom nejistý. 2Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé ledví i srdce! 3Vždyť tvé milosrdenství mám před očima, chodím ve tvé pravdě. 4Nesedávám s podvodníky, nechodím mezi pokrytce. 5Nenávidím shromáždění zlovolníků, nevysedávám s ničemy. 6Umývám si ruce v nevinnosti a držím se při tvém oltáři, Hospodine, 7abych hlasitě zvěstoval tvou chválu a vyprávěl o všech tvých divech. 8Hospodine, miluji přebývání ve tvém domě, místo, kde přebývá tvá sláva. 9 Nezahrň mou duši mezi hříšníky a můj život mezi ty, kdo prolévají krev. 10Ti rukama páchají hanebnost a jejich pravice je plná úplatků. 11Já však žiji bezúhonně; vykup mě, smiluj se nade mnou! 12Má noha stojí na rovině. Budu Hospodinu dobrořečit ve shromážděních.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: