Čtvrtek před 27. nedělí v mezidobí A – Ex 23, 1-9

1Nebudeš šířit klamnou zprávu. Nepřipojíš se k ničemovi, abys byl zlovolným svědkem. 2 Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo, 3ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu. 4Když narazíš na býka svého nepřítele nebo jeho osla, který se zatoulal, jistě mu ho přivedeš zpět. 5Když uvidíš osla toho, kdo tě nenávidí, ležícího pod svým břemenem, nenecháš ho samotného, ale jistě ho spolu s ním dáš do pořádku. 6Nepřevrátíš právo svého nuzného při jeho sporu. 7Drž se vpovzdálí od lživého slova. Nevinného a spravedlivého nezabiješ, neboť ničemu neospravedlním. 8Nepřijmeš úplatek, neboť úplatek oslepuje ty, jež vidí, a podvrací jednání spravedlivých. 9Nebudeš utlačovat příchozího. Vy rozumíte duši příchozího, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: