Čtvrtek před 25. nedělí v mezidobí A – 2 K 13, 1-4

1To je potřetí, co k vám přicházím. Ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá věc. 2 Řekl jsem už, když jsem byl u vás podruhé, a když jsem nyní vzdálen, znovu předem říkám těm, kteří zůstali v hříchu, i všem ostatním: až zase přijdu, nebudu nikoho šetřit, 3poněvadž hledáte potvrzení, že ve mně mluví Kristus, který není vůči vám slabý, nýbrž je mezi vámi mocný. 4Vždyť byl sice ukřižován ze slabosti, ale žije z moci Boží. I my jsme v něm slabí, ale pro vás budeme spolu s ním žít z moci Boží.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: