Čtvrtek před 22. nedělí v mezidobí B – Ž 45, 1-2.6-9

2 Mé srdce přetéká dobrým slovem, přednesu tedy své dílo králi. Můj jazyk je jako rydlo zběhlého písaře. 3Jsi nejkrásnější ze synů lidských, ze tvých rtů plyne milost. Proto ti Bůh požehnal navěky. 7Tvůj trůn, Bože, trvá navěky a navždy. Žezlo přímosti je žezlo tvého království. 8Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Proto tě, Bože, tvůj Bůh pomazal olejem veselí nad tvé druhy. 9Myrhou, aloe a kasií voní všechna tvá roucha, z paláců ze slonoviny tě obveselují strunné nástroje. 10Dcery královské jsou mezi tvými nejvzácnějšími, královna v ofírském zlatě zaujímá místo po tvé pravici.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: