Čtvrtek před 22. nedělí v mezidobí B – Pís 1, 1-17

2Kéž v polibcích mě ústy svými zlíbá! Nad víno lepší je tvé milování. 3 Vzácné tvé oleje tak voní! Tvé jméno je esence aromatická. Proto dívky tě milují. 4Vtáhni mě za sebou, pojďme honem! mne král uvedl do komnat u sebe! Výskejme, radost mějme z tebe. Oslavíme lásku tvou, a ne vínem. Zcela právem tě milují. 5Jsem černá, ale krásná, vy dcery v Jeruzalémě, jak stany kédarského kmene, jak závěsy ve stanu Šalomouna. 6Nehleďte na mne, že jsem osmahlá, že slunce tak opálilo mne. Proti mně vzpláli mé matky synové, postavili mne, ať vinohrady hlídám. Vlastní vinohrad jsem neuhlídala. 7Miláčku můj, pověz, kde je tvá pastvina, kde přes poledne dáváš ležet stádu? Vždyť proč mám stát jak zastřená před stády tvých kamarádů? 8Když to nevíš sama, ženo mnoha krás, vyjdi si po stopách stáda a kozičky své pas před příbytky pastevců. 9Jako klisna mezi hřebci faraona připadáš mi, lásko má. 10 Po líci se ti vinou pramínky, korále tvou šíji vroubí. 11Pramínky zlaté uděláme ti, v nich stříbro jako kapičky. 12Dokud král u sebe si hoví, můj nard vůni vydává. 13Voničkou myrhy je mi můj milý, v mých prsech když spočívá. 14Keříkem henny je mi můj milý na vinicích v Én-gedí. 15Jak jsi krásná, lásko má, jak jsi krásná. Oči máš jako holoubky. 16Jak jsi krásný, můj milý, jak hezounký jsi! Naše lože prostírá se v zeleni. 17Dům náš cedrové trámy, hřeben cypřišový.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: