Čtvrtek před 22. nedělí v mezidobí A – Ex 2, 23-24

23Po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále vzdychali kvůli té otročině a volali o pomoc. Jejich volání o pomoc kvůli té otročině vystoupilo k Bohu. 24Bůh uslyšel jejich sténání a připomenul si svou smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: