Čtvrtek před 21. nedělí v mezidobí A – Ž 124

1Kdyby Hospodin nebyl s námi — Izrael ať řekne — 2kdyby Hospodin nebyl s námi, když proti nám povstali lidé, 3tu by nás zaživa zhltli, jak proti nám pláli hněvem. 4Tu by nás zaplavily vody, převalil by se přes nás proud, 5tu by se přes nás valily zpěněné vody. 6Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal za kořist jejich zubům. 7Naše duše unikly jako ptáček z čihařského osidla. Osidlo je protrženo — a my jsme unikli! 8Naše pomoc je ve jménu Hospodinově, který učinil nebesa i zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: