Čtvrtek před 2. nedělí v době postní A – Ž 121

1 Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc? 2Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. 3Nedovolí, aby tvá noha uklouzla, tvůj strážce nedříme. 4Ano, strážce Izraele nedříme a nespí. 5Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. 6Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci. 7Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. 8Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení od nynějška až navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: