Čtvrtek před 2. nedělí v době postní A – 2 Tm 1, 3-7

3Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako moji předkové. když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. 4 Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí. 5 Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. 6Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou. 7Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: