Čtvrtek před 2. nedělí po Zjevení Páně C – Sk 8, 18-24

18Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze 19a řekl: „Dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého.“ 20Petr mu řekl: „Tvé peníze kéž jsou zatraceny i s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze. 21 Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. 22Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána; snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. 23Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti.“ 24Šimon odpověděl: „Poproste vy za mne Pána, aby na mne nepřišlo nic z toho, o čem jste mluvili.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: