Čtvrtek před 18. nedělí v mezidobí B – 1 K 11, 17-22

17 Když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte spíše k horšímu než k lepšímu. 18Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a zčásti tomu věřím. 19Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými. 20 Když vy se společně scházíte, není to slavení Večeře Páně. 21 Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. 22Což nemáte domy, kde můžete jíst a pít? Anebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: