Čtvrtek před 18. nedělí v mezidobí A – Fp 4, 10-15

10Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mne. Jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. 11Neříkám to proto, že bych měl nedostatek. vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. 12Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 13Všecko mohu v Tom, který mne posiluje. 14Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v  tísni měli účast. 15Víte i vy, Filipští, že se v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný sbor nepodílel v příjmech a vydáních, jen vy jediní;

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: