Čtvrtek před 17. nedělí v mezidobí A – Gn 29, 1-8

1 Potom se Jákob zvedl a šel do země synů východu. 2Tu se podíval a uviděl studnu v poli a při ní tam odpočívala tři stáda ovcí. Z té studny se totiž napájela stáda a na otvoru studny ležel velký kámen. 3Když se tam všechna stáda shromáždila, odvalovali kámen z otvoru studny a dávali ovcím pít. Pak vraceli kámen na otvor studny, zpět na jeho místo. 4Jákob se jich zeptal: Odkud jste, bratři? Odpověděli: Jsme z Cháranu. 5Zeptal se jich: Znáte Lábana, syna Náchorova? Řekli: Známe. 6Dále se jich zeptal: Jak se mu daří? Odpověděli: Dobře. Hle, jeho dcera Ráchel přichází se stádem. 7Tu řekl: Hle, ještě je jasný den, ještě není čas shromažďovat dobytek. Napojte ovce a jděte je pást. 8Odpověděli: Nemůžeme, dokud nebudou shromážděna všechna stáda a nebude odvalen kámen z otvoru studny. Pak napojíme ovce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: