Čtvrtek před 16. nedělí v mezidobí B – 1 Pa 11, 15-19

15Tři z těch třiceti vůdců sestoupili na skálu k Davidovi do adulamské jeskyně. Pelištejské vojsko tábořilo v údolí Refájců. 16David byl tehdy v pevnosti a pelištejská posádka byla tehdy v Betlémě. 17David zatoužil a řekl: Kdyby mi tak někdo dal napít vody z betlémské studny, která je u brány! 18Ti tři pronikli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, vzali ji a přinesli Davidovi. David však nechtěl pít a vylil ji Hospodinu v úlitbu. 19Řekl: Ať je to ode mě vzdáleno, můj Bože, abych udělal něco takového. Což smím pít krev těchto mužů, kteří šlinasazením vlastního života? Vždyť ji přinesli s nasazením vlastního života. A nechtěl ji pít. To udělali ti tři hrdinové.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: