Čtvrtek před 15. nedělí v mezidobí C – Ž 82

Bůh povstane ve shromáždění bohů, mezi bohy vynese soud: 2Jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemům? 3Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost! 4Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů. 5Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země se hroutí. 6Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího, 7ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat. 8Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: