Čtvrtek před 15. nedělí v mezidobí A – Ž 119, 105-112

105Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. 106Přísahal jsem — a také to splním — že budu dbát na tvá spravedlivá nařízení. 107Byl jsem velmi pokořen, Hospodine, obživ mě podle svého slova. 108Kéž laskavě přijmeš dobrovolné oběti mých úst, Hospodine, nauč mě svým nařízením! 109Stále vystavuji svůj život nebezpečí, na tvůj zákon nezapomínám. 110Ničemové mi nastražili past; od tvých přikázání jsem však nezbloudil. 111Tvá svědectví jsem obdržel do věčného dědictví, ano, jsou radostí mému srdci. 112 Uložil jsem si v srdci, že budu navěky a důsledně plnit tvá ustanovení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: