Čtvrtek před 14. nedělí v mezidobí C – 2 Kr 4, 8-17

8I stalo se jednoho dne, že přišel Elíša do Šúnemu. Tam byla zámožná žena a přemluvila ho, aby pojedl pokrm. I stalo se, že kdykoli šel kolem, zabočil tam, aby pojedl pokrm. 9Proto řekla svému muži: Hle, vím, že je to svatý Boží muž. Chodí stále kolem nás. 10Udělejme malou zděnou horní místnost a dejme mu tam postel, stůl, židli a svícen. I stane se, když k nám přijde, že si tam zajde. 11I stalo se v tom čase, že tam přišel, zašel si do horní místnosti a ulehl tam. 12Svému služebníkovi Gecházímu řekl: Zavolej tu Šúnemanku. Zavolal ji a ona se k němu dostavila. 13Řekl mu: Pověz jí: Hle, děláš si kvůli nám takovou starost. Co pro tebe mohu udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále či u velitele armády? Odpověděla: Žiji mezi svým lidem. 14Zeptal se: Co pro ni mohu udělat? Gechází odpověděl: Ach, nemá syna a její muž je starý. 15Nato řekl: Zavolej ji. Zavolal ji a ona zůstala stát ve dveřích. 16Řekl: V tento čas, jako je čas živého, budeš objímat syna. Řekla: Ne, můj pane, muži Boží, nelži své otrokyni. 17Ta žena otěhotněla a porodila syna v určený čas, jako je čas živého, jak jí Elíša pověděl.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: