Čtvrtek před 13. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 19, 18-24

18David utekl, zachránil se a přišel k Samuelovi do Rámy. Oznámil mu všechno, co mu Saul udělal. Pak šel se Samuelem a pobýval v Nájótu. 19Saulovi bylo oznámeno: Hle, David je v Nájótu u Rámy. 20Nato Saul poslal posly, aby Davida zajali. Když uviděli skupinu proroků, kteří prorokovali, a Samuela, který stál ustanoven nad nimi, na Saulovy posly padl Duch Boží a také oni prorokovali. 21Když to Saulovi oznámili, poslal další posly, ale také oni prorokovali. Znovu, potřetí poslal Saul posly, ale také oni prorokovali. 22Nakonec se do Rámy vydal sám. Když přišel k velké cisterně, která je v Sekú, zeptal se: Kde je Samuel a David? Kdosi řekl: Hle, jsou v Nájótu u Rámy. 23Šel tedy směrem do Nájótu u Rámy a také na něj padl Duch Boží. Šel a přitom prorokoval, až přišel do Nájótu u Rámy. 24Také on si svlékl oděv a také on prorokoval před Samuelem. Celý ten den a celou noc ležel nahý. Proto se říká: Cožpak je také Saul mezi proroky?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: