Čtvrtek před 12. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 16, 14-23

14Duch Hospodinův odstoupil od Saula a děsil ho zlý duch od Hospodina. 15Saulovi otroci mu řekli: Hle, děsí tě zlý duch od Boha. 16 jen řekne náš pán svým otrokům, kteří ti slouží, ať vyhledají někoho, kdo umí hrát na lyru. A když se stane, že na tebe přijde zlý duch od Boha, bude hrát svou rukou a bude ti dobře. 17Saul řekl svým otrokům: Vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje, a přiveďte mi ho. 18Jeden ze služebníků odpověděl: Hle, viděl jsem syna Jišaje Betlémského, který je schopný hrát; je to udatný hrdina, bojovník, rozumný v řeči, pohledný muž a Hospodin je s ním. 19Nato Saul poslal k Jišajovi posly se slovy: Pošli mi svého syna Davida, který je u ovcí. 20Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem, jedno kůzle a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. 21David přišel k Saulovi a sloužil mu. Saul si ho velmi zamiloval a David se stal jeho zbrojnošem. 22Saul poslal k Jišajovi se slovy: mi David slouží, protože nalezl milost v mých očích. 23Stávalo se, že když přišel na Saula duch od Boha, David bral lyru a hrál svojí rukou. Saulovi se ulevovalo a bylo mu dobře a zlý duch od něho odstupoval.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: