Čtvrtek před 12. nedělí v mezidobí A – Ex 12, 43-49

43Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: Toto je ustanovení o velikonočním beránku: Žádný cizinec z něho nebude jíst. 44Ale každý otrok, muž koupený za peníze, když jsi ho obřezal, potom bude z něho jíst. 45Příchozí ani najatý z něho jíst nebude. 46Bude sněden v tomtéž domě, nic z jeho masa nevyneseš ven z domu; žádnou kost v něm nezlámete. 47Toto bude dělat celá pospolitost Izraele. 48Bude-li u tebe pobývat cizinec a bude chtít slavit velikonoční oběť Hospodinu, musí se dát obřezat všichni jeho lidé mužského pohlaví. Potom se přiblíží, aby ji slavil, a bude jako domorodec. Ale žádný neobřezanec nebude z ní jíst. 49Stejný zákon bude platit pro domorodce i pro cizince, který bude pobývat mezi vámi

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: