Čtvrtek před 11. nedělí v mezidobí C – Jk 4, 1-7

1Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud — z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? 2Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte. 3Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. 4Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. 5Či myslíte, že nadarmo praví Písmo: ‚Žárlivě touží Duch, který v nás přebývá‘? 6Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto Písmo praví: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ 7Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: