Čtvrtek před 1. nedělí adventní A – Žalm 122

1Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. 2Naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. 3Jeruzalém je zbudován jako město, které je uzavřeným celkem. 4Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, svědectví Izraeli, aby vzdávaly díky jménu Hospodinovu. 5Vždyť tam stojí soudní stolce, stolce domu Davidova. 6Žádejte o pokoj pro Jeruzalém! Ať se daří těm, kdo tě milují! 7Budiž pokoj na tvých valech, mír ve tvých palácích! 8Kvůli svým bratřím a svým blízkým prohlašuji: Kéž je v tobě pokoj! 9Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: