9. neděle v mezidobí B – Ž 139, 1-6.13-18

1Hospodine, tys mě vyzpytoval a (znáš .) 2 Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám — už dávno znáš mé úmysly. 3 Rozebrals mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. 4 Ještě nemám slovo na jazyku — hle, Hospodine, ty už všechno víš. 5 Oblehls mě zezadu i zepředu a položils na mě svou dlaň. 6 Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám! 13 Vždyť tys utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky.14 Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen — vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné — má duše to velmi dobře ví.15 Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen vskrytu, utkán v útrobách země.16 Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny — utvářely se, nebyl ani jeden z nich.17 A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože! Jak mnoho jich je! 18 Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku! Procitnu a již jsem s tebou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: