9. neděle v mezidobí B – 2 K 4, 5-12

5 Nehlásáme sami sebe, nýbrž Ježíše Krista, Pána, a sebe jako vaše otroky pro Ježíše.6 Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, (aby osvítil lidi poznáním) Boží slávy v osobě Ježíše Krista.7 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla (z Boha), a ne z nás.8 Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; 9 jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni. 10 Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. 11 Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle.12 Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: