9. ledna C – Nu 24, 15-19

15 Nato pronesl svou průpověď: Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže se zavřeným okem,16 výrok toho, jenž slyší Boží řeči a zná poznání Nejvyššího, který vidí vidění Všemohoucího, padá a  otevřené oči:17 Vidím ho, není to teď, sleduji ho, není to hned: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele a probodne skráně Moába, temeno všech synů Šétových.18 Edóm se stane jeho vlastnictvím, i Seír, jeho nepřátelé, se stanou jeho vlastnictvím, ale Izrael si bude počínat udatně. 19 Bude panovat ten, jenž vzejde z Jákoba, a odstraní z města (ty, kteří přežili.)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: