8. neděle po Zjevení Páně C – Sir 27, 4-7 nebo Iz 55, 10-13

4 V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina člověku, když je prozkoušen. 5 V peci se osvědčí nádoba od hrnříře, člověk se osvědčí, když s ním mluvíš. 6 Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce. 7 Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.

10 Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí —11 tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.12 Neboť s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a návrší před vámi propuknou v jásot a všechny stromy na poli budou tleskat rukama.13 Namísto křoviny vyroste cypřiš a místo plevele vyroste myrtoví. Bude to k Hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zmařeno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: