8. neděle po Zjevení Páně C – L 6, 39-49

39 Řekl jim také podobenství: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? 40 Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel.41 Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, avšak trámu ve svém vlastním oku si nevšímáš?42 Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať vyjmu třísku, která je ve tvém oku,‘ a trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku tvého bratra.“43 „Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce, ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. 44 Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesbírají fíky ani z trnitého keře nesklízejí hrozny.45 Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé; neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce.“46 „Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?47 Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je — ukáži vám, komu je podobný.48 Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal (do hloubky) a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, (protože byl dobře postaven.) 49 Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho domu bylo veliké.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: