8. neděle po Zjevení Páně A – Žalm 131

1Píseň stupňů, Davidova. Hospodine, mé srdce se nepovyšuje a mé oči nejsou povýšené. Nevstupuji do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě.   2Což jsem nezklidnil a neutišil svou duši? Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.   3Čekej, Izraeli, na Hospodina, od nynějška až navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: