8. neděle po Zjevení Páně A – 2. čtení 1 K 4, 1-5

1Ať o nás každý smýšlí jako o služebnících Kristových a správcích Božích tajemství.   2A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným.   3Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji.   4Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán.   5Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: