8. ledna C – Ef 5, 15-20

15 Dbejte tedy (pečlivě na to, jak žijete;) nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; 16 vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. 18 A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale (naplňujte se Duchem), 19 mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v (oslavných zpěvech)v [duchovních] písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho20 a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: