8. ledna A – Ef 4, 7.11-16

7 Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele,12 aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova,13 dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, 14 abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k (nastražené cestě) bludu, 15 nýbrž abychom (byli pravdiví v lásce a rostli) všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista.16 Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě (pomocí každého kloubu podpory), která je podle činnosti (a míry) jedné každé části, (bere výživu pro svůj růst) ke svému vybudování v lásce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: