8. ledna A – 1 Kr 10, 14-25

14 Váha zlata, které přivezli Šalomounovi v jednom roce, byla šest set šedesát šest talentů zlata,15 kromě toho, co přivezli kupci, a zisku od obchodníků a všech králů (míšeného lidu) a místodržitelů země.16 Král Šalomoun udělal dvě stě velkých štítů z tepaného zlata — šest set šekelů zlata dal na jeden velký štít —17 a tři sta malých štítů z tepaného zlata — tři hřivny zlata dal na jeden malý štít. Král je dal do domu Libanonského lesa. 18 Král udělal velký trůn ze slonoviny a potáhl ho ryzím zlatem.19 (K trůnu vedlo) šest schodů. Vrchol trůnu byl ze zadní strany okrouhlý a z jedné i druhé strany sedadla byla opěradla. Vedle opěradel stáli dva lvi.20 Stálo tam dvanáct lvů na šesti schodech z jedné i druhé strany. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království.21 Všechny nádoby na nápoje krále Šalomouna byly zlaté, všechny nádoby domu Libanonského lesa byly z čistého zlata. Nic nebylo ze stříbra, to bylo ve dnech Šalomounových považováno za nic. 22 Král měl na moři taršíšské loďstvo spolu s loďstvem Chíramovým. Jednou za tři roky taršíšské loďstvo připlouvalo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a paviány. 23 Tak král Šalomoun převyšoval všechny krále země bohatstvím a moudrostí.24 (Lidé z celého světa) vyhledávali Šalomounovu přítomnost, aby naslouchali jeho moudrosti, kterou mu Bůh vložil do srdce.25 Přinášeli každý svůj dar — stříbrné a zlaté předměty, pláště, zbraně, balzámy, koně a mezky, a to rok co rok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: