7. neděle velikonoční C – J 17, 20-26

20Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne; 21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. 22Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno — 23já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. 24Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. 25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I tito poznali, že ty jsi mne poslal. 26Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, i já abych byl v nich.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: