7. ledna A – Ef 3, 14-21

14 Z toho důvodu (klekám na) kolena před Otcem [našeho Pána Ježíše Krista],15 po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi,16 aby (vás podle bohatství své slávy posílil mocí) skrze svého Ducha na vnitřním člověku,17 aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce,18 a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka,19 a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni do vší plnosti Boží.20 Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, 21 jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: