6. neděle velikonoční C – Žalm 67

2Kéž je nám Bůh milostiv a kéž nám žehná, kéž nad námi rozjasní svou tvář 3aby byla na zemi známa tvá cesta a mezi všemi národy tvá spása. 4Bože, kéž ti lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 5Kéž se národy radují a jásají, neboť soudíš národy podle práva. Ty vodíš národy země. 6Bože, kéž ti lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 7Země vydala úrodu — Bůh, náš Bůh, nám žehná. 8Ano, Bůh nám žehná. Kéž se ho bojí všechny končiny země!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: