6. neděle velikonoční C – 2. čtení Zj 21, 10.22 – 22,5

10V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. 22Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. 1I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. 2Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. 3Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. 5Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: