6. neděle velikonoční B – J 15, 9-17

9Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ 11„Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. 12To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako miluji vás. 13Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. 14Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 15Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. 16Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. 17To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: