6. neděle v době postní (pašijová, palmová) C – Ž 31, 10-17

10Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť je mi úzko. Trápením mi slábne zrak, duše i tělo. 11Život mi pomíjí žalem, mé roky vzdycháním, pro mé provinění ochabuje má síla a mé kosti slábnou. 12Pro všechny své nepřátele jsem se stal potupou, zvláště pro své sousedy, pro své známé předmětem hrůzy; ti, kdo mě venku vidí, přede mnou prchají. 13Vypadl jsem jim ze srdce jako mrtvý, jsem jako rozbitá nádoba. 14Slyším mnoho pomluv, všude kolem hrůza! Když se proti mně radí, zvažují, jak mě připravit o život. 15Já však doufám v tebe, Hospodine! Řekl jsem: Tys můj Bůh! 16Mé časy jsou ve tvé ruce. Vysvoboď mě z ruky mých nepřátel a od těch, kdo mě pronásledují! 17Rozjasni svou tvář nad svým otrokem, zachraň mě svým milosrdenstvím!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: