6. neděle v době postní (pašijová, palmová) C – Iz 50, 4-9a

4Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl unaveného podpírat slovem; ráno co ráno mi probouzí uši, abych slyšel jako učedníci. 5Panovník Hospodin mi otevřel ucho a já jsem nebyl vzpurný. Zpět jsem neustoupil. 6Svá záda nastavuji těm, kdo bijí, a své tváře těm, kdo rvou můj vous; tvář neskrývám před potupou a slinou. 7Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben; proto jsem nastavil svou tvář jako křemen a vím, že se nebudu stydět. 8Blízko je ten, kdo mne ospravedlňuje, kdo se mnou povede při? Povstaňme spolu! Kdo bude mým žalobcem? Ať ke mně přistoupí! 9Hle, Panovník Hospodin mi pomáhá, kdo mě chce prohlásit vinným?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: