6. neděle v době postní (pašijová, palmová) B – nebo J 12, 12-16

12Nazítří uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. 13Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele.“ 14Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je napsáno: 15‚Neboj se, dcero Siónská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku.‘ 16Jeho učedníci si to nejprve neuvědomili, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to bylo o něm napsáno a že mu to učinili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: