6. neděle v době postní (pašijová, palmová) B – Iz 50, 4-9a

4Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl unaveného podpírat slovem; ráno co ráno mi probouzí uši, abych slyšel jako učedníci. 5Panovník Hospodin mi otevřel ucho a já jsem nebyl vzpurný. Zpět jsem neustoupil. 6Svá záda nastavuji těm, kdo bijí, a své tváře těm, kdo rvou můj vous; tvář neskrývám před potupou a slinou. 7Panovník Hospodin mi pomáhá, proto nebudu zahanben; proto jsem nastavil svou tvář jako křemen a vím, že se nebudu stydět. 8Blízko je ten, kdo mne ospravedlňuje, kdo se mnou povede při? Povstaňme spolu! Kdo bude mým žalobcem? Ať ke mně přistoupí! 9Hle, Panovník Hospodin mi pomáhá.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: