6. neděle po Zjevení Páně A – nebo Sir 15, 15-20

15Chceš-li, můžeš plnit přikázání a zachovávat věrnost podle libosti. 16Vodu i oheň položil před tebe, vztáhni svou ruku, po čem chceš. 17Před člověkem je život i smrt a bude mu dáno, co si vybere. 18Neboť nesmírná je moudrost Hospodinova, je silný svou mocí a vidí všechno. 19Jeho oči bdí nad těmi, kdo se ho bojí, žádný lidský skutek mu neunikne. 20Nikomu nenařídil jednat svévolně ani nedal nikomu povolení hřešit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: